Delta na 1 januari 2020

Vanaf 1 januari stopt Delta met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst. Deze gemeenten gaan de Wsw zelf uitvoeren. Medewerkers, inleners en werkgevers (begeleid werken) zijn hierover in de afgelopen periode door de gemeenten en Delta geïnformeerd.

Vragen met betrekking tot de uitvoering van de Wsw in 2019 en afwikkeling van lopende zaken  kunnen per email gericht worden aan:

info@deltawerkt.nl

Heeft u vragen over de uitvoering vanaf 1-1-2020 dan kunt u zich wenden tot de betreffende gemeenten. Als u niet weet tot welke gemeente u zich moet wenden kunt u contact opnemen met Delta via de mail.

Wij proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

 

Gemeente Website Telefoon
Bronckhorst www.bronckhorst.nl  0575 750 250
Lochem www.lochem.nl 0573 289 222
Voorst www.voorst.nl 0571 279 911

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Om zowel werknemers als werkgevers en andere samenwerkingspartners extra goed van dienst te zijn en de meest recente informatie, met name rondom de opheffing van Delta werkt! per 1 januari 2020, met hen te delen, stelden wij een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op. Wij vullen de lijst met veelgestelde vragen voortdurend aan en verversen deze waar nodig. Deze pagina geeft de algemene veelgestelde vragen weer. Op zoek naar informatie die specifiek geldt voor werknemers of werkgevers of andere samenwerkingspartners? Klik dan op een van de buttons hieronder. Mist u een vraag, geef dat dan gerust aan ons door via het contactformulier of een e-mail naar info@deltawerkt.nl.

WAT HOUDT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DELTA EIGENLIJK IN?
Delta is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst. De basis voor de samenwerking tussen deze drie gemeenten is de Wet gemeenschappelijke regeling. In deze wet staat beschreven hoe samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen kan worden ingericht. De taken die voortkomen uit de Wet sociale werkvoorziening zijn opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Delta. Daarnaast voert Delta deels taken voor de aangesloten gemeenten uit in het kader van de Participatiewet.

WELKE VERANDERING HEEFT DELTA DE AFGELOPEN JAREN DOORGEMAAKT?
Jaren geleden is door het bestuur aan Delta gevraagd om de eigen bedrijfsactiviteiten aan de Handelskade in Zutphen  af te bouwen. De achterliggende gedachte was om de werkzaamheden in kleinere eenheden voort te zetten, samen met werkgevers. Vandaag de dag zouden we zeggen: ‘Delta kreeg de opdracht om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt.’ Om dat te realiseren, is intensief samengewerkt met ondernemers en is een aantal publiek-private samenwerkingsvormen tot stand gekomen. Dat gold voor industrieel-productiewerk, groenvoorziening, postbezorging, werk in de openbare ruimte en de schoonmaak. Ook is extra ingezet op het vergroten van het aantal individuele detacheringen.

Voor Sw-medewerkers waarbij arbeidsactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening het beste aansluiten bij hun loopbaanperspectief, is aansluiting gezocht bij zorg- en welzijnsorganisaties en wordt dit lokaal vormgegeven. Dat proces is stap voor stap gerealiseerd. Het pand aan de Handelskade is eind 2018 verkocht. En sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Brummen en Zutphen uit de GR Delta getreden. De backoffice van Delta is verhuist naar Apeldoorn en zijn er twee kleinere locatie in Lochem en Voorst (Twello) ingericht voor een benaderbare en letterlijk dichtbije dienstverlening. Klik hier voor de contactgegevens.

WAT WORDT HET PLAN VAN DE GEMEENTEN BRONCKHORST, LOCHEM EN VOORST?
De drie gemeenten die door willen gaan, hebben bepaald dat zij de doorontwikkeling van Delta willen onderzoeken in 2019. Eind april 2019 is bekend gemaakt dat de bestuurders van de drie gemeenten, die sinds 1 januari dit jaar samen het algemeen bestuur van Delta vormen, hebben besloten de taken die Delta werkt! uitvoert onder te brengen bij de eigen gemeente. Dit betekent dat de drie gemeenten de Wsw-taken (= taken Wet Sociale Werkvoorziening) met ingang van 1 januari 2020 zelf gaan uitvoeren en Delta ophoudt te bestaan. Lees hier het persbericht van de drie gemeenten over de opheffing van Delta werkt!.

KAN HET ZIJN DAT DE GEMEENTEN ZUTPHEN EN BRUMMEN AAN DELTA VRAGEN OM NOG TAKEN VOOR HEN UIT TE VOEREN?
Dat kan natuurlijk altijd, maar die afweging ligt bij de twee gemeenten. Tot 31 december 2019 zal Delta blijven samenwerken met collega’s en organisaties uit beide gemeenten.

HOE WORDT DE OVERGANG VANUIT HET PRAKTIJKONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS RICHTING WERK GEREGELD? NU IS DAT EENDUIDIG EN HELDER, OOK VOOR DE LEERLINGEN EN OUDERS. BLIJFT DAT ZO?
Ja, dat blijft zo. Het is wel zo dat andere organisaties en personen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning.

IN DE ARBEIDSMARKTREGIO WORDT SAMENGEWERKT OP HET GEBIED VAN CLEANTECH (CLEANTECH REGIO), DE ARBEIDSMARKT (FACTORWERK) EN MET ONDERWIJSINSTELLINGEN. BLIJFT DIT IN STAND DOOR DE OPRICHTING VAN DE EIGEN WERKBEDRIJVEN?
Ja, dat blijft zo. Samenwerking is de basis om verder te komen. Mensen vanuit de Participatiewet, werkgevers en welzijnsorganisaties zijn afhankelijk van de kansen die de regionale arbeidsmarkt biedt; daarom is regionale samenwerking vanzelfsprekend. Vaak ligt het voor de hand om regionaal eenduidige afspraken te maken maar tegelijkertijd oog te blijven houden voor de lokale wensen bij de invulling van de dienstverlening. De voortzetting van de samenwerking met tal van onderwijsinstellingen spreekt dan ook voor zich. Per 1 januari 2020 zijn de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst uw aanspreekpunt.

WANNEER IK EEN MISSTAND SIGNALEER, IS HET DAN MOGELIJK OM HIER EEN MELDING VAN TE MAKEN?
Ja, dat is mogelijk. Omdat wij misstanden zeer serieus nemen, kan het vermoeden van eventuele misstanden laagdrempelig gemeld worden, om deze op een onafhankelijke en objectieve manier te laten toetsen. Lees hier alles over het melden van eventuele misstanden.