Handig overzicht voor u als werkgever

7 januari 2019

Belangrijke pijlers voor Delta werkt! zijn mensen, werk en ontwikkeling. Samen met werkgevers, onderwijs en samenwerkingspartners zetten wij ons in om zo veel mogelijk duurzame werkplekken te realiseren voor onze sw-collega’s en mensen die vallen onder de Participatiewet. Daarom een overzicht met regelingen en instrumenten op een rijtje om inzicht te krijgen welke mogelijkheden er zijn voor werkgevers.

Participatiewet
Iedereen die kan werken en daarbij (tijdelijke) ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Delta heeft de mentaliteit dat iedereen talent heeft en meedoet. Dat geldt ook voor onze collega’s en werkzoekenden vanuit de Participatiewet en daarom willen wij zo veel mogelijk werkzoekenden ondersteunen bij het vinden van een passende baan. Voor wie het op dit moment niet lukt om zelfstandig een baan te vinden.

Kansen voor werkgevers
Mensen met een afstand tot werk of die een arbeidsbeperking hebben, zijn waardevolle medewerkers. Zij hebben een absolute toegevoegde en sociale waarde voor uw organisatie. Met het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt geeft u niet alleen invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maar voldoet het ook aan de SROI-verplichting (Social Return On Investment) voor eventuele gunningen uit aanbestedingen.

Samen werken werkt!
Klik hier om het handige overzicht met regelingen en instrumenten te bekijken. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons of uw contactpersoon bij Delta werkt! op.