Jobcoaches duiken de diepte in tijdens vervolg leergang jobcoaching

13 november 2018

Op donderdag 8 november vond de laatste bijeenkomst van het vervolg op de leergang jobcoaching plaats. Deze leergang is een ontwikkeltraject voor jobcoaches dat Delta werkt! en Windesheim eerder dit jaar tot stand brachten in samenwerking met Aventus, Praktijkonderwijs Zutphen, Trajectum en Zozijn. Jeannette Vermeulen, docent bij Windesheim, leidde de bijeenkomsten die hierop volgden.

Het doel van de leergang en het vervolg? Jobcoaches meer handvatten, methodieken en vooral een methodische werkwijze bieden, zodat de gesprekken met medewerker en de uitvoering van het coachingsplan nóg beter plaatsvinden. ‘Jobcoaches hebben immers belangrijk werk. Zij ondersteunen mensen die om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben,’ aldus Jeannette. Zij ontwikkelde dit maatwerktraject samen met Eva Visser, projectleider duurzame inzetbaarheid bij Delta werkt!.

Alle veertien van de jobcoaches die destijds deelnamen aan de leergang jobcoaching, behaalden hun certificaat. Hiervan deden er vier vanuit Delta werkt! en twee vanuit Praktijkonderwijs Zutphen mee aan het vervolg in Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven te Zutphen. Tijdens de drie vervolgbijeenkomsten werden verdiepingsslagen gemaakt op het gebied van onder andere gesprekstechnieken. Zo hielp Jeannette de deelnemers tijdens een van de bijeenkomsten om gesprekken te oefenen met trainingsactrice Getrude Mulder. De gesprekken werden opgenomen met een videocamera, om terug te kijken wat al goed ging en waar kansen op verbetering lagen. Als blijk van dank voor haar betrokkenheid en deskundigheid zetten de deelnemers Jeannette na afloop in het zonnetje met een mooi boeket. Samen werken en leren werkt!