Melden vermoeden misstanden

Melden vermoeden misstanden

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij of zij moet doen en heeft niemand last van een ander. Jammer genoeg leven we niet in die wereld en is het helaas zo dat er soms sprake kan zijn van misstanden. Omdat wij misstanden zeer serieus nemen, is het mogelijk het vermoeden van eventuele misstanden laagdrempelig te melden en op een onafhankelijke en objectieve manier te laten toetsen.

De meldingsbereidheid van een klokkenluider valt of staat met de manier waarop de werkgever in de praktijk met meldingen en melders omgaat. In het meldproces is het van belang dat alle belanghebbenden goed op elkaar zijn afgestemd en als gezamenlijk doel hebben het vermoeden van een melding uit te zoeken en daarbij de melder die te goeder trouw is, optimaal te beschermen. Binnen Delta Werkt hebben wij daarom een meldingsregeling, te weten ‘Regeling omgaan met melden vermoeden van misstand’. Op 27 juni 2017 heeft de ondernemingsraad ingestemd met de regeling en op 12 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van Delta de regeling bekrachtigd.

Wilt u meer weten over de regeling, het proces of wilt u een mogelijke misstand melden? Raadpleeg dan de volgende documenten en neem contact op met onze externe vertrouwenspersonen integriteit.

Introductie Externe Vertrouwenspersonen Integriteit

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand

 

misstanden misstand klacht beklacht bezwaar probleem beklag indienen klaag klagen