Nieuwe privacywet in aankomst

14 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving AVG in werking. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is een privacywet. De privacywet zorgt ervoor dat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats, goed beschermd worden. Wil je meer weten over deze wet? Wij leggen het je uit! Klik hier voor een vergrote versie van de AVG poster, bekijk de video of lees de bijbehorende tekst die eronder staat voor verdere toelichting. Benieuwd naar ons privacystatement? Deze vind je hier.

 

De AVG vervangt de huidige privacywet (Wet bescherming persoonsgegevens) en controleert  strenger welke persoonsgegevens een werkgever mag bewaren en op welke manier deze beveiligd zijn. Wij leggen jou uit op basis van welke vijf punten Delta persoonsgegevens mag bewaren en welke rechten je als werknemer hebt met betrekking tot jouw gegevens. Wil je een beroep doen op deze rechten? Dien dan een schriftelijk verzoek met jouw handtekening in bij de afdeling  HR.

Delta mag op basis van vijf punten jouw persoonsgegevens bewaren:
Punt 1; Delta mag persoonsgegevens verwerken als hier een wettelijke verplichting toe is.
Punt 2; als het in jouw arbeidscontract staat.
Punt 3; als het van belang is voor jouw gezondheid.
Punt 4; als er een algemeen belang voor is, als het voor iedereen beter is.
Punt 5; als Delta jouw toestemming heeft.

Als we het hebben over persoonsgegevens, hebben wij het over jouw gegevens. Jij bent eigenaar van die gegevens en bepaalt wat ermee gebeurt. De privacywet heeft daarom een aantal rechten voor je opgesteld om ervoor te zorgen dat jij controle houdt over je gegevens. Je mag op ieder moment per brief een verzoek indienen om de gebruikte persoonsgegevens in te zien (recht op inzage) of deze te wijzigen (recht op correctie).  In de wet is vastgelegd dat je altijd op de hoogte moet worden gesteld van het feit dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt of verwerkt en voor welk doel dat wordt gedaan (recht op informatie). Daarnaast kun je een verzoek indienen om je gegevens over te laten dragen naar een andere instantie of gegevens te verwijderen.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, kun je contact opnemen met de afdeling HR van Delta. Zij moeten binnen vier weken antwoord geven op je verzoek. Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt kun je bezwaar indienen. Goed om te weten is dat wij jouw gegevens beschermen. Dit moet ook volgens de wet. We zullen dan ook niet meer gegevens van jou verwerken dan nodig. Het zijn jouw gegevens en daar gaan wij uiterst zorgvuldig mee om.

 

Icons in the video and in the infographic are made by the following artists from www.flaticon.com and www.freepik.com: Information – Good Ware, Thumbs up – Gregor Cresnar, Health/Calendar – Pixel Buddha, Law/Register/Magnifier/Data transference/American Government Building/Padlock/Trash/Pencil – Freepik, Shaking hands – Pixel perfect.