Samenwerken met Delta

In het kader van de missie en visie, streeft Delta naar een optimaliserende samenwerking met haar partners. Delta onderscheidt de samenwerkende organisaties in drie groepen:

Ondernemers

Als netwerkorganisatie onderhoudt Delta goede contacten met veel ondernemers uit de regio en is Delta lid van verschillende werkgeversorganisaties- en verenigingen.
Klik hier voor meer informatie. 

Onderwijsinstellingen

De samenwerking met onderwijsinstellingen is uitgezet langs vier leerlijnen; HBO, MBO, Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarmee wordt op vier niveaus leren en werken met elkaar verbonden. Daarnaast werkt Delta al geruime tijd samen met Fast Forward. Fast Forward biedt jong professionals een twee jarig traineeship.
Klik hier voor alle samenwerkingen met de onderwijsinstellingen.

Overheden

Delta is de gemeenschappelijke regeling van de vijf gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Met de werkpleinen in de regio wordt intensief samengewerkt en met het Plein (Zutphen / Lochem) wordt de samenwerking stapsgewijs geïntensiveerd.
Klik hier voor meer informatie.