Ondernemers

Delta is als netwerkpartner actief in de regio. Wij werken samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Naast al deze ondernemingen, is Delta ook lid van meerdere organisatie.

Cleantech Regio
De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Samen gaan wij voor een schone, prettige leefomgeving, schoon vervoer en goede bereikbaarheid, innovatie in cleantech business, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een zichtbare en herkenbare regio.

Stedendriehoek Innoveert
Deze stichting bevordert open innovatie door kennisnetwerken en clustervorming te stimuleren.

Stedendriehoek Index
De Stedendriehoek Index is een instrument dat dient als monitor en naslagwerk voor de regio Stedendriehoek en toont 80 indicatoren van de regio, verdeeld over 10 thema’s. De indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. We vergelijken de cijfers met landelijke ontwikkelingen èn met andere regio’s.

VNO NCW Midden
VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW en zet zich in voor belangenbehartiging, netwerken en kennisuitwisseling voor ondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Zij zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie.

MKB
Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Aan het begin van de twintigste eeuw is de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland opgericht door ondernemers met een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland.

Locus
Locus is een netwerkorganisatie van flexibele krachten die worden ingehuurd op detacherings- of freelancebasis.

Gelders Businessclub
De Gelderse Business Club is een actieve club van Gelderse ondernemers uit de industrie, de handel en dienstverlening, die via informele en interessante bijeenkomsten werken aan een uitgebreid

Bedrijven Kring Bronckhorst
De Bedrijven Kring Bronckhorst behartigt de belangen van de bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening in de gemeente Bronckhorst en is de erkende gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden.

Werkgeverskring Voorst
Werkgeverskring Voorst (WKV) stimuleert het ondernemersklimaat in de gemeente Voorst behartigt individuele en collectieve belangen van werkgevers in de gemeente Voorst en is daarmee hét ondernemersplatform voor werkgevers.

De Maatschappij | Zutphen
De Maatschappij is hét onafhankelijke netwerk voor ondernemende mensen uit openbaar bestuur, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Er zijn diverse departementen in Nederland.

Bedrijvenkring Zutphen
Het doel van de Bedrijvenkring is bedrijven in Zutphen en omstreken samen te brengen, hun samenwerking te bevorderen en gesprekspartner te zijn met de lokale en provinciale overheden en brancheorganisaties.