Onderwijsinstellingen

Leren en werken is de basis om actief te kunnen blijven op de arbeidsmarkt, oftewel een leven lang leren. Dit is de basis om maatschappelijk actief te blijven en zeker op de arbeidsmarkt. Samen met onderwijsinstellingen zet Delta zich daar dagelijks voor in.

Anne Flokstraschool
Er wordt gewerkt met programma’s uit het reguliere onderwijs, aangevuld met speciale programma’s en leermiddelen voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het doel van de samenwerking is het bieden van ondersteuning aan schoolverlaters van het vso-onderwijs en (potentiële) werknemers in het kader van de Participatiewet.


Saxion
De jarenlange samenwerking met Saxion past binnen de uitwisseling van theorie en praktijk voor jonge professionals.  Er wordt kennis uitgewisseld en studenten van uiteenlopende opleidingen en meerdere leerjaren lopen stage bij Delta. Er worden ook studenten met afstudeeropdrachten begeleid.

 

Praktijkonderwijs Zutphen
Vakgerichte scholing in combinatie met leren op de werkplek is het uitgangspunt. Samen met het Praktijkonderwijs zet Delta in op kennis omtrent competentiegericht ontwikkelen en de inzet van het methodisch instrument Dariuz.

 

AOC O0st
Het Agrarisch Opleidings Centrum verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello.

 

Aventus
Met Entree-opleidingen is de combinatie werken en leren snel gelegd. Dat geldt ook voor het behalen van praktijkgerichte deelcertificaten. In het kader van ondersteuning van jongeren zijn met Aventus al meerdere projecten samen uitgevoerd.

 

 

De Onderwijsspecialisten
De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Fast Forward
Fast Forward (onderdeel van Saxion) biedt jong professionals de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, door middel van een twee-jarig traineeship. Bij Delta werken meerdere trainees aan uitdagende projecten en taken.