Wie we zijn en onze ontwikkeling

Delta is een sociaal werkbedrijf dat zich ontwikkelt als detacherings- en begeleidingsorganisatie voor sociale werkgelegenheid. We hebben een regionale focus en werken samen in FactorWerk. Dat doen we met een stevig financieel-administratief fundament, deskundige begeleiding en dienstverlening aan werkgevers die is afgestemd binnen de arbeidsmarktregio. Werkgevers, diverse onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn voor ons onontbeerlijk.

Wij zetten ons in om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van sociale werkgelegenheid in de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst in meerdere varianten. Als werkgever, ondersteuner ván werkgevers, mede-ontwikkelaar en aanjager van projectmatige lokale initiatieven. We zijn altijd op zoek naar efficiënte regionale samenwerking voor ondersteunende diensten, werkgeversdienstverlening en de in te zetten instrumenten in het primair proces.

Vanuit onze MISSIE willen we kwaliteitspartner zijn van werkgevers, gemeenten en onderwijs. Daarmee willen we mensen die zelfstandig moeilijk aan een baan komen ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen om zo bij te dragen aan duurzame arbeidsparticipatie. In onze VISIE komt naar voren wat we willen bereiken en met welke economische motor. Delta is een regionale specialist in werk, zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig. Daartoe zijn we actief in het netwerk van ondernemers en onderwijs en zijn we in staat om tal van taken uit te voeren die voortkomen uit de Participatiewet. Tevens willen we samen met partners projectmatig nieuwe initiatieven oppakken en uitvoeren. Dat doen we onder andere in samenwerking met het bedrijfsleven en andere sociale werkbedrijven.


De kernwaarden van de organisatie zijn ondernemend, duurzaam en betrokken.

Ondernemend door samen te bouwen aan één regionale netwerkorganisatie FactorWerk (het regionale werkbedrijf) met ruime aandacht voor lokale wensen en uitvoering. Tevens streven we naar opschaling van ondersteunende diensten in samenwerking met partner sociale werkbedrijven. We participeren graag in projecten met werkgevers en het onderwijs als dat een bijdrage levert aan sociale werkgelegenheid.

Duurzaam met als inzet het behoud van gebundelde dienstverlening voor (potentiële) werknemers. We zetten in op duurzame arbeidsparticipatie voor mensen die onder de Participatiewet vallen.  Daarbij zijn Vitaliteit (fitheid en veerkracht), werkvermogen (fysiek, psychisch en sociaal) en employability (bredere inzetbaarheid) voor ons de belangrijke aandachtspunten.

Betrokkenheid in ons dagelijkse werk en op elke plek waar we verschijnen uit zich door te laten zien wat onze maatschappelijke relevantie en waarde is voor de samenleving. Ideële gedrevenheid legitimeert niet alleen ons eigen handelen, maar door onze inzet dragen wij bij aan de zingeving van het bestaan van anderen.

Jaarverslag van 2018 kunt u hier lezen. Om jaarverslagen van voorgaande jaren te lezen, klikt u hier.