Wie we zijn

Delta is de begeleidings- en netwerkorganisatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door deskundige begeleiding en samenwerking met werkgevers, onderwijs en maatschappelijke organisatie, kunnen zij naar vermogen aan de slag. Delta voert haar kerntaken ondernemend, duurzaam en betrokken uit in de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Het gaat om gespecialiseerde en grotendeels unieke diensten die niet of nauwelijks in de private markt aanwezig zijn. Delta is een erkend werkleerbedrijf.

regio_bannerDe Missie van Delta is het zijn van de kwaliteitspartner van gemeenten, ondernemers en onderwijs bij het activeren, ontwikkelen en duurzaam laten participeren van kwetsbare werknemers en burgers op de reguliere arbeidsmarkt.

In onze Visie komt naar voren wat we willen bereiken en met welke economische motor. ‘Delta is een regionale specialist in werk, zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig.’

Delta neemt actief deel in het netwerk van ondernemers en onderwijs en zo zijn we in staat om tal van taken uit te voeren die voortkomen uit de Participatiewet en zijn we tevens in staat om projectmatig nieuwe initiatieven op te pakken en uit voeren. Dat doen we in samenwerking met de andere sociale werkbedrijven, UWV, gemeenten en VNO-NCW in de regio. 

De kernwaarden ondernemend, duurzaam en betrokken lopen als rode draad door de dienstverlening. Delta werkt nauw samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wij ondersteunen medewerkers bij hun ontwikkeling en volgen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en relevante wet- en regelgeving. Delta pakt graag samen met u nieuwe initiatieven op. Zo gaat Delta de uitdaging aan om een win-win-situatie te creëren met werkgevers.