Wie we zijn en onze ontwikkeling

Delta is een sociaal werkbedrijf dat zich ontwikkelt als detacherings- en begeleidingsorganisatie voor sociale werkgelegenheid. We hebben een regionale focus en werken samen in FactorWerk. Dat doen we met een stevig financieel-administratief fundament, deskundige begeleiding, en dienstverlening aan werkgevers die is afgestemd binnen de arbeidsmarktregio. Werkgevers, diverse onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn voor ons onontbeerlijk.

De komende jaren willen we een bijdrage leveren om sociale werkgelegenheid in meerdere varianten vorm te geven. Als werkgever, ondersteuner ván werkgevers, mede-ontwikkelaar en aanjager van projectmatige lokale initiatieven. We gaan op zoek naar efficiënte regionale samenwerking. Dat zal gelden voor de ondersteunende diensten, de werkgeversdienstverlening en de in te zetten instrumenten in het primair proces.regio_banner

Vanuit onze MISSIE willen we kwaliteitspartner zijn van werkgevers, gemeenten en onderwijs om daarmee burgers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op maat te ondersteunen, te begeleiden en te ontwikkelen en bij te dragen aan duurzame arbeidsparticipatie. In onze VISIE is  ‘Delta is een regionale specialist in werk, zo regulier mogelijk, aangepast waar nodig.’ Als rode draad door onze dienstverlening lopen onze KERNWAARDEN: ondernemend, duurzaam en betrokken.

Ondernemend door samen te bouwen aan één regionale netwerkorganisatie FactorWerk (het regionale werkbedrijf) met ruime aandacht voor lokale wensen en uitvoering. Tevens streven we naar opschaling van ondersteunende diensten in samenwerking met partner sociale werkbedrijven. We participeren graag in projecten met werkgevers en het onderwijs als dat een bijdrage levert aan sociale werkgelegenheid.

Duurzaam met als inzet het behoud van gebundelde dienstverlening voor (potentiële) werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. We zetten in op duurzame arbeidsparticipatie voor de brede groep burgers die onder de Participatiewet vallen. Vitaliteit (fitheid en veerkracht), werkvermogen (fysiek, psychisch en sociaal) en employability (nu en straks verschillende werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren) zijn voor ons de belangrijkste elementen om hieraan bij te dragen.

Betrokkenheid in ons dagelijkse werk en op elke plek waar we verschijnen, uit zich door te laten zien wat onze maatschappelijke relevantie en waarde is voor de samenleving. Ideële gedrevenheid legitimeert niet alleen ons eigen handelen, maar door onze inzet, dragen wij bij aan de zingeving van het bestaan van anderen.