Stentor schrijft over Delta

7 september 2017

In de Stentor van 7 september 2017 is een artikel verschenen waarin ook Delta wordt genoemd. In het artikel wordt aangegeven dat de gemeenteraad Zutphen zich binnenkort zal buigen over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om een eigen werkbedrijf op te zetten. De voornaamste reden voor het eventueel oprichten van een Zutphens werkbedrijf is volgens het college van de gemeente Zutphen dat op deze manier zelf meer regie gevoerd kan worden.

Op 4 juli jongstleden, maakten de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst bekend door te willen gaan met hun samenwerking in Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta. De primaire reden tot doorzetting voor deze gemeenten is gelegen in het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening die wordt geboden aan bijna 900 sw-medewerkers. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband GR Delta kan je het artikel van 06-07-2017 raadplegen.