Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 voor cao Wsw

5 juni 2019

Op 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23%. Dit is het afgeronde percentage. Daarnaast verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het minimumloon krijgen naar 21 jaar. Per 1 juli 2019 komt het minimumloon voor 21 jaar en ouder neer op: € 1635,60 per maand, € 377,45 per week en € 75,49 per dag. De volledige tabel met alle bedragen voor alle leeftijden en de uurtarieven voor de verschillende fulltime werkweken vindt u in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en in de Staatscourant.

Gesprekken over cao Wsw
Op dit moment zijn sociale partners in gesprek over de cao Wsw. Deze gesprekken zijn nog in volle gang. Dit betekent dat het procedureel onhaalbaar is, vanwege achterbanraadplegingen, om voor 1 juli 2019 een definitief akkoord te sluiten. Daardoor heeft de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2019 als gevolg dat regelnummer 26 in de cao Wsw voorlopig wordt ingehaald door het minimumloon. Daarnaast heeft de daling van de leeftijd van het minimumloon een verhogend effect op de jeugdschalen.

Bron: www.cedris.nl