Veelgestelde vragen door werkgevers

VANAF 1 JANUARI 2020 WORDT DE GR DELTA OPGEHEVEN EN DELTA WERKT! ONTMANTELD EN WAT BETEKENT DAT VOOR U ALS WERKGEVER?
De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst hebben aangegeven dat ze in ieder geval in 2019 blijven samenwerken binnen de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta. Eind vorig jaar (2018) heeft de gemeente Bronckhorst al wel aangegeven per 1 januari 2020 uit de GR Delta te willen treden. De toekomst van Delta, en de wenselijkheid van het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling Delta, is onderzocht met als resultaat dat de GR Delta per 1 januari 2020 wordt opgeheven en Delta werkt! ophoudt te bestaan. Klik hier om het persbericht over de opheffing van Delta werkt! van het bestuur te lezen. Hoe dit precies wordt opgepakt vanaf 1 januari 2020 door de gemeenten informeren wij, Delta werkt! en de betrokken gemeenten, u zo spoedig mogelijk.

BLIJVEN DE AFSPRAKEN DIE U ALS WERKGEVER HEEFT GEMAAKT MET DELTA, OVER BIJVOORBEELD DETACHERINGSOVEREENKOMSTEN, IN 2019 VAN KRACHT?
Alle gemaakte afspraken over Delta-medewerkers uit de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst die gedetacheerd bij u werken, blijven van kracht. Ongeacht waar uw bedrijf is gevestigd. Voor uw gedetacheerde Delta-medewerkers, woonachtig in de drie gemeenten maakt de desbetreffende gemeente per situatie afspraken met u over hoe het werk en de bijbehorende afspraken worden gecontinueerd.

HEB IK ALS WERKGEVER PER 1 JANUARI 2019 NOG EEN AANSPREEKPUNT VOOR GEDETACHEERDE MEDEWERKERS ALS ZIJ UIT VERSCHILLENDE GEMEENTEN KOMEN?
Consulenten en jobcoaches van Delta werkt! zijn en blijven uw aanspreekpunt tot 31 december 2019. Voor uw gedetacheerde Sw-medewerkers uit andere gemeenten (bijvoorbeeld Zutphen en Brummen) heeft u al contactpersonen. Per 1 januari 2020 zal de begeleiding voor uw Sw-medewerkers woonachtig in de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst door de desbetreffende gemeente worden overgenomen.

Is uw vraag met deze informatie niet beantwoord? Kijk dan hier of deze in de lijst met algemene veelgestelde vragen staat.