Begeleid werken

Begeleid werken is een speciale regeling voor medewerkers die nog onder de doorlopende verplichting van de Wet sociale werkvoorziening valt. De Delta-medewerker is in dienst van de werkgever. Delta staat garant voor passende deskundige begeleiding voor de medewerker.

Wat zijn regels van Begeleid Werken
De loonkostensubsidie voor de verminderde arbeidsprestatie is gebaseerd op het loonwaarde-onderzoek dat met het instrument Dariuz wordt afgenomen. De werkgever heeft weinig extra administratieve lasten.

Wilt u meer weten over wat Delta voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op.