Detacheren

Voor werkgevers die ervoor kiezen om medewerkers op detacheringsbasis bij hun bedrijf of organisatie te laten werken, biedt Delta die mogelijkheid. Werkgevers willen doorgaans graag gemotiveerde werknemers. Een detacheringsbaan is dan een uitstekende opstap om later in dienst te treden bij de werkgever. Het biedt de werknemers kansen en het beperkt het risico voor de werkgever. Delta detacheert medewerkers met een sw-dienstverband en medewerkers die staan ingeschreven in het doelgroepgregister óf die nog niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijke minimumloon. Werknemers krijgen een tijdelijk dienstverband bij Deltalent bv, een 100% dochteronderneming van Delta werkt!.

Wat houdt een detachering in?
Bij een detachering bepaalt de werkgever de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Dit gebeurt in overleg met de medewerker wiens inzetbaarheid, productiviteit en leervermogen vooraf duidelijk in kaart zijn gebracht door bijvoorbeeld een proefplaatsing of een werkervaringsplaats.

Delta blijft de formele werkgever en daar zijn wettelijke werkgeversverplichtingen aan verbonden. De werkgever en Delta spreken een maandbedrag af op basis van de loonwaarde van de medewerker die periodiek met Dariuz wordt bepaald. Hier worden tevens de ontwikkelingen van de medewerker in meegenomen. De administratieve afspraken rondom facturering worden in het detacheringscontract vastgelegd.

De voordelen van detachering op een rij
– Een gemotiveerde medewerker, die de kans krijgt om te werken naar vermogen.
– Een maandtarief op basis van de loonwaardebepaling met Dariuz®.
– Weinig administratieve lasten.
– De kennis en kunde van Delta binnen bereik.
– Alle HR-taken waaronder personeels- en salarisadministratie en ziekteverzuimbegeleiding (Wet Verbetering Poortwachter)

Hoe werkt Dariuz®?

We creëren ook banen door functiecreatie. Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door werkzaamheden en taken opnieuw te verdelen. Diverse taken worden samengevoegd tot een nieuwe duurzame functies, die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als assistent in een garagebedrijf, als assistent hovenier, in de huishouding, als archiefmedewerker, stratenmaker, vakkenvuller, als assistent in de zorg, magazijnmedewerker, conciërge-schoonmaker, vrachtwagenchauffeur, suppoost of productiemedewerker.

Het traject is opgebouwd uit de volgende elementen:
– Dariuz® bij de start
– Selectie van kandidaten
– Tussentijdse meting van vorderingen met Dariuz® assessment
– Ontwikkeling werknemersvaardigheden en competenties
– (Kwalificerende) scholing en training
– Het competentiegericht matchen op passend regulier werk;
– Dariuz® loonwaardebepaling.