Duurzame inzetbaarheid

Duurzaamheid is binnen Delta werkt! een belangrijke kernwaarde. Het is dan ook niet voor niets dat duurzame inzetbaarheid van personeel hoog op onze agenda staat. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging: flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering vragen aanpassingsvermogen van u als werkgever en uw werknemers. Wanneer u beiden investeert in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaat u samen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van uw organisatie, maar zorgt vaak ook direct voor lager ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit en werkplezier.

Wij maken werk van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van u, onze en uw medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  Wij willen dé kwaliteitspartner zijn van werkgevers, gemeenten en onderwijs om daarmee kwetsbare medemensen nu en straks te activeren, te ontwikkelen en duurzaam te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt.

Hoe pakken we dit aan?
Onder de noemer van ons motto ‘Samen werken werkt!’, werken we ook bij duurzame inzetbaarheid samen in het gremium van de 4 O’s: Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek. Er zijn veel manieren om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Per organisatie verschilt het wat er allemaal precies moet gebeuren. Daarom biedt Delta in samenwerking met u een aanpak op maat: samen kijken we wat er op uw werkvloer leeft en welke veranderingen nodig zijn om een optimale inzet in u en uw collega’s naar boven te halen. Om het containerbegrip duurzame inzetbaarheid beter te behappen,  maken we gezamenlijk een plan van aanpak dat aansluit bij uw werkwijze.

Pilot
Een goed voorbeeld van hoe een traject rondom duurzame inzetbaarheid verloopt, is ons initiatief in samenwerking met Inhetgroen. In overleg met Inhetgroen hebben medewerkersteams via een toegankelijke app de mogelijkheid om vragen over hun werk te beantwoorden. Aan de hand van de verzamelde antwoorden gaan Inhetgroen en Delta werkt! verder om de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer te verhogen. Samen werken aan duurzame inzetbaarheid werkt! Wilt u net als Inhetgroen inzetten op duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met uw accountmanager of consulent. Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met ons via info@deltawerkt.nl of 0575 516 513.