Werken en leren

Van werknemers wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd. Dat geldt zowel voor medewerkers met een hoog opleidingsniveau, met een basiskwalificatie alsook voor werknemers met een arbeidsbeperking zonder basiskwalificatie. De combinatie van werken en leren is dan ook uiterst belangrijk. Dat geldt zowel voor iedereen die al een baan heeft, moet switchen van baan of zich nog moet voorbereiden om aan de slag te gaan. Het behalen van praktijkgerichte deelcertificaten kan ook een prima opstap zijn voor het behoud of het verwerven van een baan.

Voor degenen die tussen twee banen inzitten of al lange tijd niet meer gewerkt hebben, worden werkervaringsplaatsen bij reguliere werkgevers ingezet en in samenwerking met onder andere Aventus, AOC en Praktijkonderwijs wordt scholing aangeboden. Na afronding  -veelal na 6 tot 12 maanden- wordt de medewerker een passend regulier dienstverband aangeboden, vaak in eerste instantie een detacheringsbaan.

Steeds meer werkgevers in diverse branches zijn bereid om werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen. Een reguliere werkomgeving verdient namelijk veruit de voorkeur boven een gesimuleerde arbeidsplaats. Werken en leren is de basis voor duurzame inzetbaarheid van werknemers waarvoor betaald werk niet altijd vanzelfsprekend is.

Financiële regelingen
Investeren in kennis loont maar er zijn ook kosten aan verbonden. Om hierin tegemoet te komen zijn er verschillende financiële regelingen voor zowel de werkgevers en de werknemers en werkzoekenden, waar gebruik van gemaakt kan worden. Lees hier de belangrijkste financiële mogelijkheden voor werkgevers op de site van een Leren en Werken Stedenvierkant.