Prestatieladder Socialer Ondernemen

Bij steeds meer bedrijven en organisaties is ‘inclusief ondernemen’ een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Een ‘inclusieve werkgever’ biedt onder andere werkgelegenheid aan werkzoekenden met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt en benut de meerwaarde van diversiteit in de organisatie. Een PSO-keurmerk maakt dat ook voor de buitenwereld zichtbaar. PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is het landelijke keurmerk waarmee werkgevers zich kunnen onderscheiden op het gebied van socialer en inclusiever ondernemen. Het keurmerk kan veel voordeel opleveren bij aanbestedingen en helpt organisaties gerichtere keuzes te maken om bedrijfsprestaties te verbeteren.

PSO
Voor bedrijven die werkzaamheden voor de lokale of landelijke overheid uitvoeren, kan het hebben van een PSO-certificaat een pré zijn. Voor het vervullen van SROI (Social Return on Investment) verplichtingen kan een PSO-certificering het proces aanmerkelijk vereenvoudigen. Delta werkt! is al vanaf de ontwikkeling bij de Prestatieladder Socialer Ondernemen betrokken en draagt zorg voor optimale procesbegeleiding. Delta is licentiehouder bij PSO-Nederland en heeft met Martin Mul een gecertificeerd PSO-adviseur in dienst. Graag informeren wij u over de mogelijkheden om nog inclusiever en socialer te ondernemen door op een praktische wijze in een kort tijdsbestek tot PSO-certificering te komen. Bekijk hieronder de video waar het PSO-keurmerk in slechts twee minuten wordt uitgelegd. Doe ook mee!

INCLUSIEF WERKGEVEN
Er zijn in iedere bedrijfstak voorbeelden van inclusief werkgeven en zeker ook bij u. Wilt u aan de slag om inclusiviteit binnen uw organisatie verder te ontwikkelen? Vanuit gezond ondernemersperspectief zoeken wij met u naar de mogelijkheden om werknemers met een arbeidsbeperking te laten werken. Dit op een manier die binnen uw organisatie past, door met name het werk anders te organiseren. Een grote groep mensen kan wel werken, maar voldoet niet aan de huidige functie-eisen. Wat helpt is een frisse blik op de bestaande werkprocessen. In veel gevallen levert dit een bedrijfseconomische meerwaarde op. Meer weten? Vraag uw contactpersoon bij Delta werkt! ernaar, zij helpen u graag op weg!