Uw voordelen

U wilt medewerkers inzetten

Heeft u werk liggen dat op korte termijn moet worden opgepakt en bent u op zoek naar extra personeel? Delta biedt u de helpende hand.

Loonwaardemeting
dariuz

Een grote groep medewerkers kan prima werken maar is niet in staat om tijdelijk of permanent het wettelijk minimumloon te verdienen. Het in kaart brengen van de te verwachten arbeidsprestatie biedt dan inzicht in een passende loonwaarde. Een uitgangspunt hierbij is de loonwaarde van een volledig functionerende collega in een reguliere referentiefunctie van het bedrijf. Dit doen we samen met de werkgever en hiervoor zetten we het methodisch instrument Dariuz® in.

Wat is Dariuz?
Dariuz is een methodisch instrument dat de productiviteit, inzetbaarheid en begeleidingsbehoefte in onderlinge samenhang uitdrukt in een percentage. Hiermee wordt periodiek de ontwikkeling en de loonwaarde in kaart gebracht. Daarmee kan het bedrag aan loonkostensubsidie worden bepaald en wordt willekeur voorkomen. Het sluit aan bij ‘werken naar vermogen’ en de uitgangspunten van de Participatiewet. Het instrument Dariuz wordt ook ingezet om ontwikkelingen op de werkplek in beeld te brengen om daarmee gerichte ondersteuningsacties in te zetten. De werkgever en de werknemer zijn betrokken bij het uiteindelijke loonwaarde-advies. De consulenten van Delta zijn gecertificeerd om met Dariuz te kunnen werken. Om up-to-date te blijven met de methode is regelmatige bijscholing noodzakelijk.

Hier onder vindt u drie video’s over Dariuz.

In de video krijgt u inzichtelijk weergave over hoe Dariuz wordt ingezet.

In de video ziet u hoe Dariuz wordt toegepast in de praktijk, bij Catering Zutphen.

In de video ziet u hoe Dariuz wordt toegepast in de praktijk, bij Noten & Zo.

Jobcoach op de werkplek

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om flexibiliteit. Met jobcoaching op de werkplek zorgt Delta ervoor dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Deze zelfstandigheid is voor deze groep medewerkers geen vanzelfsprekendheid. Het is een extra uitdaging, waarbij jobcoaching uitstekend van pas komt.

Wat doet een jobcoach?
De jobcoach biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding op de werkvloer. Bij aanvang van een dienstverband worden werkdoelen opgesteld waar zowel de werknemer als de werkgever van profiteert. De werknemer functioneert hierdoor goed en kan zich verder ontwikkelen en de werkgever profiteert optimaal van een loyale collega. Jobcoaching op de werkplek kenmerkt zich door:

– Een verbindende schakel tussen werkgever, werknemer en collega’s

– Een analyse van de werkzaamheden en werkplek en het ‘jobcarven’ van een baan

– Het opstellen van een haalbaar coachingsplan met werkdoelen

– Het bepalen van de intensiteit van jobcoaching uitgedrukt in uren

– Intensieve en praktische begeleiding op de werkvloer

– Periodieke evaluaties en een periodieke rapportage met advies

Delta is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie.

In de video ziet u hoe de jobcoach met een medewerker aan de slag gaat.

Geen zorgen om administratie

Werkgevers zijn veelal bereid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een beperking in dienst te nemen, maar er heerst vaak een vrees voor de administratieve last. Delta neemt deze zorgen bij u weg. We beschikken over een gedegen financiële personeels- en salarisadministratie, hebben kennis over recente en aankomende wet- en regelgeving en beantwoorden al uw vragen.

Contact

Wilt u liever direct uw werk of vacature kenbaar maken bij Delta en contact met één van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op!