Uw voordelen

Bent u op zoek naar extra personeel? Delta werkt! biedt u de helpende hand.

Jobcoach op de werkplek
De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om flexibiliteit. Met jobcoaching op de werkplek draagt Delta bij aan het zo optimaal mogelijk én zelfstandig werken van medewerkers. Voor de werknemer én de werkgever is jobcoaching vaak dat extra steuntje in de rug.

Wat doet een jobcoach?
De jobcoach biedt praktische ondersteuning en begeleiding op de werkvloer. Dat kan bij aanvang van een dienstverband zijn of na bijvoorbeeld een verandering van werkzaamheden. De jobcoach gaat samen met de werknemer gericht aan de slag. Belangrijk bij de start is dat er concrete werkdoelen worden opgesteld waar zowel de werknemer als de werkgever van profiteert. De werknemer functioneert hierdoor goed en kan zich verder ontwikkelen en de werkgever profiteert optimaal van een loyale collega. Delta is een door UWV erkende jobcoachorganisatie. 

Jobcoaching op de werkplek kenmerkt zich door:
– Een analyse van de werkzaamheden en werkplek en eventueel het ‘jobcarven’ van een baan

– Het opstellen van een haalbaar concreet coachingsplan met werkdoelen en te behalen resultaten
– Het bepalen van de intensiteit van jobcoaching uitgedrukt in uren en periode
– Intensieve en praktische begeleiding op de werkvloer
– Periodieke evaluaties en bondige rapportage met resultaten

In de video ziet u hoe de jobcoach te werk gaat.


Loonwaarde-onderzoek
Bijna iedereen kan prima werken maar is (nog) niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen. Het in kaart brengen van de te verwachten arbeidsprestatie biedt dan inzicht in een passende loonwaarde. Een uitgangspunt hierbij is de loonwaarde van een volledig functionerende collega in een reguliere referentiefunctie van het bedrijf. Dit doen we samen met de werkgever en hiervoor zetten we het methodisch instrument Dariuz® in.

In de video wordt het begrip loonwaardemeting (via het methodisch instrument Dariuz®) duidelijk kort en duidelijk uitgelegd.

In de video ziet u hoe Dariuz wordt toegepast in de praktijk bij Noten & Zo in Zutphen.

Geen zorgen om administratie
Werkgevers zijn veelal bereid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een beperking in dienst te nemen, maar er heerst vaak een vrees voor de administratieve last. Delta neemt deze zorgen bij u weg. We beschikken over een gedegen financiële personeels- en salarisadministratie, hebben kennis over recente en aankomende wet- en regelgeving en beantwoorden al uw vragen.

Contact
Wilt u liever direct uw werk of vacature kenbaar maken bij Delta en contact met één van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op!