Aan de slag via Delta

Delta werkt! is actief in de arbeidsmarktregio’s Stedendriehoek & Noord-Veluwe en deels in de Achterhoek, waarbinnen specifiek in de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst. We werken intensief samen met onze partners in de arbeidsmarktregio FactorWerk. Delta ondersteunt werkzoekenden richting werk. Delta biedt hiertoe een variëteit van dienstverlening aan gemeenten. De vraag van de arbeidsmarkt is leidend en varieert per werkgever en branche. Dat neemt niet weg dat er altijd een passende werkkans in samenspraak met de werkzoekende wordt gezocht. Mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Voor werkzoekenden die snel aan de slag de kunnen, bemiddelen we zelfstandig naar werk of maken daarbij gebruik van samenwerking met uitzendbureaus.

Delta ondersteunt niet alleen bij het vinden van passend werk, maar biedt ook in samenwerking met werkgevers en het onderwijs scholing aan. Dat loopt uiteen van vakgerichte scholing tot algemene vaardigheden en ondersteuning bij laaggeletterdheid. Mensen die door een beperking aangepast werk of extra begeleiding nodig hebben en behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, kunnen door Delta worden ondersteund.

Delta biedt de mogelijkheid om via Deltalent bv (100% dochteronderneming van Delta) medewerkers, die ingeschreven staan in het doelgroepregister of nog niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, tijdelijk in dienst te nemen. Het tijdelijke contract heeft een duur van zeven maanden en kan maximaal twee keer worden aangeboden. De werknemer wordt gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Het verzorgen van het integraal werkgeverschap en ondersteuning op maat voor werknemers is gelijk aan dat van Sw-medewerkers. Delta verzorgt de personeels- en salarisadministratie, bijkomende administratieve werkzaamheden, ziekteverzuimbegeleiding en ondersteuning van de medewerker.

Wat houdt een detachering in?
Bij een detachering bepaalt de werkgever de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Dat gebeurt in overleg met de medewerker. Delta blijft formeel de werkgever en neemt de wettelijke werkgeversverplichtingen op zich. Delta spreekt met een bedrijf of instelling een maandbedrag af. Dit bedrag is gebaseerd op basis van de loonwaarde van de medewerker. Dit wordt periodiek met Dariuz bepaald. Ook ontwikkelingen van de medewerker worden daarin meegenomen. De administratieve afspraken rondom facturering worden in een contract vastgelegd.