Aan de slag via Delta

Delta is actief in de regio’s Stedenvierkant en Achterhoek en specifiek in de plaatsen Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Passend werk is altijd afgestemd op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en varieert per branche. Mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Delta ondersteunt niet alleen met het vinden van passend werk, maar biedt ook in samenwerking met werkgevers en het onderwijs scholing aan. Dat loopt uiteen van vakgerichte scholing tot algemene vaardigheden en ondersteuning bij laaggeletterdheid.

Mensen die door een beperking aangepast werk of extra begeleiding nodig hebben en behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, zij kunnen door Delta worden ondersteund.

Delta biedt tevens de mogelijkheid om via PartiDe bv medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijk een contract aan te bieden, om gedetacheerd te werken bij reguliere werkgevers. Dan gaat het om mensen die (nog) niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. De wettelijke regels zijn anders maar het begeleiden van medewerkers en het ontzorgen van werkgevers is gelijk.

U hebt een Wsw-indicatie en werkt via Delta
Op 1 januari 2015 is instroom in de sociale werkvoorziening gestopt. Iedereen met een WSW-indicatie en die in dienst is bij Delta behoudt zijn dienstverband. Alle werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht bij reguliere werkgevers. Dit vindt plaats door middel van begeleid werken (in dienst van de werkgever) via een individuele- of een groepsdetachering in tal van branches. Het beschut werken (inpakken, verpakken en ompakken) vindt nu nog grotendeels plaats aan de Handelskade 2 in Zutphen. Met de gemeenten is afgesproken om het huidige beschut werken lokaal te organiseren.

U wordt gedetacheerd
Mensen die door een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt niet zelfstandig aan de slag komen, kan ondersteuning geboden worden. Werkgevers willen gemotiveerde werknemers en doorgaans niet onmiddellijk personeel op de loonlijst. Een detacheringsbaan is dan een uitstekende opstap. Dit betekent dan een detachering bij een reguliere instelling of organisatie. Detacheren wordt toegepast voor medewerkers binnen de Participatiewet die naar vermogen kunnen werken, maar (nog) niet geheel zonder ondersteuning aan de slag kunnen.

Wat houdt een detachering in?
Bij een detachering bepaalt de werkgever de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Dat gebeurt in overleg met de medewerker wiens productiviteit en inzetbaarheid vooraf duidelijk in kaart zijn gebracht door een proefplaatsing bij de werkgever.

Delta blijft formeel de werkgever en neemt haar wettelijke werkgeversverplichtingen op zich. Delta spreekt met een bedrijf of instelling een maandbedrag af. Dit bedrag is gebaseerd op basis van de loonwaarde van de medewerker. Dit wordt periodiek met Dariuz bepaald. Ook ontwikkelingen van de medewerker worden daarin meegenomen. De administratieve afspraken rondom facturering, worden in een contract vastgelegd.