Aan de slag via Delta

Delta is actief in de regio’s Stedenvierkant en Achterhoek en specifiek in de plaatsen Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Passend werk is altijd afgestemd op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en varieert per branche. Mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Delta ondersteunt niet alleen bij het vinden van passend werk, maar biedt ook in samenwerking met werkgevers en het onderwijs scholing aan. Dat loopt uiteen van vakgerichte scholing tot algemene vaardigheden en ondersteuning bij laaggeletterdheid.

Mensen die door een beperking aangepast werk of extra begeleiding nodig hebben en behoren tot de doelgroep van de Participatiewet, kunnen door Delta worden ondersteund.

U hebt een Wsw-indicatie, ingeschreven in het doelgroepregister of nog niet in staat tot het verdienen van het wettelijke minimumloon

Delta biedt de mogelijkheid om via Deltalent bv medewerkers die ingeschreven staan in het doelgroepregister of nog niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen tijdelijk in dienst te nemen. De werknemer wordt gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Het verzorgen van het integraal werkgeverschap en ondersteuning op maat voor werknemers is gelijk als bij sw-medewerkers. Delta kan pas overgaan tot het bieden van een dienstverband als daartoe door een gemeente een opdracht wordt gegeven.

U hebt een Wsw-indicatie
Op 1 januari 2015 is instroom in de sociale werkvoorziening gestopt. Iedereen met een WSW-indicatie en die in dienst is bij Delta behoudt zijn dienstverband. Alle werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht bij reguliere werkgevers. Dit vindt plaats door middel van een individuele detachering in uiteenlopende branches.

Wat houdt een detachering in?
Bij een detachering bepaalt de werkgever de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Dat gebeurt in overleg met de medewerker en Delta.

Delta blijft formeel de werkgever en neemt de wettelijke werkgeversverplichtingen op zich. Delta spreekt met een bedrijf of instelling een maandbedrag af. Dit bedrag is gebaseerd op basis van de loonwaarde van de medewerker. Dit wordt periodiek met Dariuz bepaald. Ook ontwikkelingen van de medewerker worden daarin meegenomen. De administratieve afspraken rondom facturering, worden in een contract vastgelegd.