Aan de slag via PartiDe Bv

PartiDeVoor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die niet meteen via een uitzendbureau of op eigen kracht aan de slag kunnen, kan PartiDe bv een tijdelijk contract bieden. Het tijdelijke contract heeft een duur van zeven maanden en kan maximaal twee keer aan worden aangeboden. Dit is alleen mogelijk als er ook sprake is van een vraag van een reguliere werkgever om mensen met verminderde arbeidscapaciteit in dienst te nemen. Vaak is er sprake van een verminderde arbeidsprestatie van de werknemer, wat door een loonwaardemeting in kaart wordt gebracht. Afhankelijk van de loonwaarde wordt de compensatie tot maximaal het wettelijk minimumloon door de gemeente betaald.

Delta is 100% eigenaar van PartiDe bv en verzorgt de personeels- en salarisadministratie, bijkomende administratieve werkzaamheden, ziekteverzuimbegeleiding en ondersteuning van de medewerker.